Yükleniyor

. . .
Haberler
KURUMSAL LOGO YARIŞMASI

BULDAN BELEDİYESİ AMBLEM/LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


KONU VE AMAÇ:


         Yarışmanın konusu; sürekli yenilenen ve gençleşen, Tripolis ile antik çağdan bu yana sürekli yerleşim alanı olan, hem tarihi hem çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşam standartlarına sahip ve örnek bir ilçe-şehir olma yolunda kendini sürekli geliştiren Buldan’ın bu özelliklerini yansıtacak ve şehir logosu olarak kullanılacak, özgün bir amblemin/logonun tasarlanmasıdır.YARIŞMA KOŞULLARI:

1- Yarışma herkesin katılımına açıktır.

2- Her katılımcı bir adet eserle yarışmaya katılabilir.

3- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4- Yarışmaya Buldan Belediyesinin değerlendirici, seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece
yakınları katılamaz.

5-Amblem-logotype, Tripolis antik kentini de kapsayacak şekilde Buldan’ımızı en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.

6- Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış şekilde 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD'ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.

7- Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20x20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

8- Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı  bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
 

9- Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek  ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

.10- Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Buldan Belediyesine devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

11- Ödül kazanan tasarımı Buldan Belediyesine kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Buldan Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz.

 

12- Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

13- Yarışma sonunda birinci seçilen eser şehir-ilçe logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

14- Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

15- Seçici kurulca toplam bir eseri değerlendirilmeye alınacak,  nihai karar seçici kurul tarafından verilecektir.

SON BAŞVURU:  

Yarışmaya son katılım tarihi 27 Şubat 2017’dir.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ:


ADRES:

Buldan Belediyesi

Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No: 2

Denizli/ Buldan

TEL : (0258) 431 35 83
FAX :  (0258) 431 30 08

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:


ÖDÜLLER:
* Yarışma sonucunda

Birincilik ödülü………………………………………………..: 15.000.-TL (Onbeşbin Türk Lirası)
 

İkincilik ödülü………………………………………………….: 2.000.-TL(İkibin Türk Lirası )

Üçüncülük ödülü………………………………………………: 1.000.-TL(Bin  Türk Lirası )

 

TELİF HAKLAR:


* Katılımcı, dereceye giren eserinin şehir logosu olarak ve  süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Buldan Belediyesine tam lisans verdiğini kabul eder.

SEÇİCİ KURUL:
Mustafa Gülbay

Hamza Kaya

Ramazan Ordu

Hacip Özcan
 

YARIŞMA TAKVİMİ:


Yarışma Başlangıç Tarihi                   : 13 Şubat 2017
Son Teslim         : 27  şubat 2017
Seçici Kurulu Değerlendirmesi      :
Sonuçların İlan Edilmesi      : 8 Mart 2017

 YARIŞMAYI AÇAN KURUM:


ADI : Buldan Belediyesi

ADRES : Kurtuluş mahallesi.Atatürk.cad.no.kat2 BULDAN

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR.

ŞARTNAME İNDİRME LİNKLERİ 

https://drive.google.com/file/d/0B9_l5eIb3enlbDZJRXc2bkhKTlU/view?usp=sharing

http://dosya.co/8njquslapitl/LOGO_SARTNAME.rar.html