Yükleniyor

. . .
Haberler
CUMHURİYET PARKI İHALE İLANI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1.Mülkiyeti Belediyemize  ait   İlçemiz  Cumhuriyet  Mahallesi    Sağlam Caddesi  Stadyum   üzerindeki  Cumhuriyet  Parkı ve    Büfesi,2886     sayılı Devlet İhale     Kanunun     45.maddesi hükümleri uyarınca açık artırma suretiyle aylık (350.-)TL. den 3 yıllık ilk yıl(4.200.-TL.) muhammen bedel ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2-Açık artırma 02 Mart 2017 Perşembe günü saat 11.15 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Sağlam Caddesi Stadyum üzerindeki Cumhuriyet Parkı ve Büfesinin muhammen kira bedeli ilk yıl aylık(350.-)TL.den  (4.200.-TL.) olup,%3 geçici teminatı (126,oo.-) TL.dir.

4-Artırmaya iştirak için isteklilerin %3 geçici teminatlarını ihale saatine kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmekte olup, ihaleyi müteakip bu teminat kat'i teminat olarak % 6 ya çıkarılacaktır.

5-îhaleyi   iştirak eden isteklilerin kimliklerini ve teminat belgelerini Belediye Encümenine ibraz etmeleri gerekmektedir.

6-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-Her türlü masraflar isteklilere aittir.

8-Cumhuriyet Parkı ve büfe kira bedeli aylık taksitler halinde tahsil edilecektir.

9-Kira bedeli tahsil işlemi gerçekleşmediği takdirde Borçlar Kanununa göre gecikme zammı alınacaktır.

10- Diğer 2 yıla ait kira bedelleri %10 artış oranı olarak uygulanacaktır.

11-Her türlü masraflar kiracıya aittir. Şehir suyu, havagazı ve elektrik abonesi vs. taktırma ve ödeme bedelleri ihaleyi alan kişi tarafından yapılacaktır.

12-Park alanında kullanılacak olan masa ve sandalyeler ahşap malzemeden imal edilmiş olacak ve seçilecek masa ve
sandalyeler idarenin onayına müteakip satın alınacaktır.

13-lşletme;ilçemizin kültür mirası ve tekstil üretimi nedeni ile dışarıdan gelen tur ve misafirlerin kahvaltı ve çay,kahve meşrubat vb. ihtiyacının karşılanması kapsamında, Belediyemizin denetiminde yaz aylarında sabah saat O6.oo'da
kış aylarında sabah saat 07.oo de (talep dahilinde yaz saati uygulaması yapılacaktır)açık ve hizmet verir durumunda,
haftanın her günü açık bulundurulacaktır. Park alanı, bahçesi, büfe ve park içerisinde bulunan bay ve bayan Wc'lerine ait su,
elektrik,temizlik,pergulelerin,oyun grupları, spor aletleri ve bakımı ile sonradan ortaya çıkacak arı/zaf ve tamirat işleri ve güvenliği kiralayana ait olacaktır.

14-Kiraya verilen park ve büfe içerisinde düşük dereceli de olsa bira dahil alkollü içkiler verilmeyecek, içittirilmeyecek ve satışı yapılmayacaktır.

15-Park alanı ve büfe içerisinde İlçemizde düzenlenmekte olan Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali, Dörteylül
Hoşgör Şenliği, Ramazan Gecesi etkinlikleri ve diğer Buldan Belediyesince düzenlenecek olan kültür-sanat ve diğer
etkinliklerde, işleticiye önceden haber vermek üzere park alanı ve hizmet binasının kullanımı Buldan Belediyesine
verilecektir.

16-Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali ve Dörteylül Hoşgör Şenliği ile ilgili olarak park alanı ve büfe
içerisinde yapılan programlarda,dışarıdan gelen misafirlere ve katılımcılara ikram edilecek olan su,çay,kahve ,meşrubat
vb.içecekler kiracı tarafından ücretsiz olarak ikram edilecektir.

17-İşletme açık olduğu her saatte sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca hafif ve fastfood tarzı yiyeceklerle hizmet verilecektir.

18-îhtilaf vukuunda Buldan Mahkemeleri ve İcra Dairesi merciidir.

19-Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Bl.Yazı, İşleri Müdürlüğüne müracaatla şartnamesini tetkik edebilcekleri

ilanen duyurulur. 16.02.2017