Yükleniyor

. . .
Haberler
SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ BİLMEMİZ GEREKENLER

HER ŞEY YASALAR ÇERÇEVESİNDE YAPILIYOR
Belediyemiz sokak hayvanlarıyla ilgili tüm uygulamaları, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapmaktadır.

HAYVANLARIN MUTLU VE SAĞLIKLI YAŞAMALARI AMAÇLANIYOR
Tüm amacımız, yasalarla bize verilmiş olan yetkiler çerçevesinde, sokak hayvanlarının mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak ve olumsuz koşullar nedeniyle hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçerek halk sağlığını korumaktır.

GEREKLİ TIBBİ MÜDAHALELERİ YAPILIYOR
Bu kapsamda personelimiz tarafından tespit edilen ya da vatandaş şikayetine konu olan sokak hayvanları, ekiplerimizce toplanarak rehabilitasyon merkezimize getirilmekte, burada muayeneleri yapılan hayvanlara, tespit edilen hastalığına göre tıbbi müdahalede bulunulmaktadır.

UNUTMAYIN TÜM AÇIK ALANLAR HAYVANLARIN YAŞAM ALANIDIR
Belediyelerin sokakta yaşayan hayvanları toplayıp, yaşamlarının sonuna kadar bir merkezde tutma, bulundukları yerden uzaklaştırma gibi bir yetkisi yoktur. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sokakları, parkları, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri ağaçlıklı alanları, yeşil bahçeler ve tüm açık alanları hayvanların yaşam ortamı olarak tanımlamaktadır.

HİÇBİR HAYVAN İTLAF EDİLEMEZ
Halk sağlığını tehdit eder boyutta hastalığı olanlar dışında hayvanların itlaf edilmesi kesinlikle yasak olduğu gibi belediyemizin tüm canlıların yaşam hakkına duyduğu saygı gereği uygulanması mümkün değildir.

HİÇ BİR HAYVANIN KEYFİ OLARAK YERİ DEĞİŞTİRİLEMEZ
Belediyelerin sokak hayvanlarını kısırlaştırma dışında toplama yetkisi yoktur. Yasa, Belediyeleri, kısırlaştırıp bakım ve tedavisini yaptıktan sonra aldığı yere bırakmakla görevlendirmiştir. Hiç bir hayvanın keyfi olarak yeri değiştirilemez. Hayvanların doğası gereği alıştığı ve yaşadığı yerde yaşaması yasa tarafından güvence altına alınmıştır.

HAYVANLARA ZALİMANE DAVRANILAMAZ, AÇ SUSUZ BIRAKILAMAZ
Ülkemizdeki yasal mevzuata göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek kesinlikle yasaktır.

BULDAN BELEDİYESİ HAYVANLARIN DA DOSTUDUR
Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çaba harcayan Buldan Belediyesi, tüm canlıları ekosistemin bir parçası, insanların can dostu olarak görmekte, yaşam haklarını kutsal saymaktadır. Gerek insani ve vicdani gerekse yasal boyutta hayvanlarla birlikte yaşamayı zorunlu görmektedir.

SOKAK HAYVANLARINI SAHİPLENELİM
Hayvan sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın satın almak yerine bizimle iletişime geçerek sokak hayvanlarından birini sahiplenmesi, bu amacımızın yaşama geçmesi için büyük önem taşıdığı kadar, belediye vatandaş işbirliğinin de güzel bir örneğini oluşturacaktır.